• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
A+ R A-

Predstavitev zavoda

Javni zavod Zdravstveni dom Radeče je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št.: 70/96).

Dejavnost Javnega zavoda Zdravstvenega doma Radeče je:
 • osnovna zdravstvena dejavnost v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l.RS št.: 9/92),
 • druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom
Dejavnost služb zdravstvenega varstva:

Službo zdravstvenega varstva splošne medicine sestavljajo:

 • dispanzer za varstvo predšolskih in šolskih otrok

Službo zdravstvenega varstva otrok in mladine sestavljajo:

 • dispanzer za varstvo predšolskih in šolskih

Službo zdravstvenega varstvo žensk sestavlja:

 • dispanzer za varstvo žensk (ginekološka ambulanta, varstvo nosečnic)

Službo zdravstvenega varstva na domu sestavlja:

 • patronažno-babiško varstvo
 • nega na domu

Zobozdravstveno službo sestavljajo:

 • zobozdravstveno varstvo za odrasle (zdravljenje, protetika)
 • zobozdravstvo za mladino (zdravljenje)

V Zdravstvenem domu Radeče sta organizirani samoplačniški ambulanti:

 • kardiološka ambulanta
 • nevrološka ambulanta

 

Zdravstveni dom Radeče je javni zavod, katerega poslanstvo je nuditi občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč, ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.
 
Zaposleni zdravstvenega doma se zavedamo, da so pacienti naša prva skrb. Osebje nudi kompletno oskrbo zavarovancem na celotnem območju radeške občine.
 
 
 
Vodstvo zdravstvenega doma kot tudi delavci sami skrbimo za stalno strokovno izobraževanje in nove doktrine sproti uvajamo v prakso. Izpolnjujemo se v znanju, prostorih in opremi. Tako so se v letu 2006 izobraževali trije delavci v KC Ljubljana za laborotorijsko dejavnost za odvzem in odčitavanje gostote krvi pri kroničnih bolnikih (trombotesti). Omenjeno preiskavo so do sedaj izvajali v SB Celje. V ta namen je zdravstveni dom delno že pridobil novo ustrezno opremo in računalniški program.
 
V okviru CINDI programa potekajo delavnice, ki zajemajo zdrav življenjski slog, dejavnike tveganja. Najmanj 2x letno organiziramo test hoje na 2 km, ki je namenjen vsem odraslim, ki želijo preveriti svojo kondicijsko zmogljivost. Telesna aktivnost je pomembna za ohranitev lastnega zdravja, zato izvajamo delavnice zdrave prehrane (gre za daljšo delavnico) in delavnico zdravo hujšanje. Te delavnice so dobro obiskane in so namenjene vsem, ki se želijo zdravo prehranjevat. Izvajamo pa tudi delavnico »DA OPUŠČAM KAJENJE« lahko rečemo, da je s pomočjo skupinskega dela že marsikateremu udeležencu uspelo opustiti to razvado.
 
 
Naj na koncu zapišemo, da želimo negovati dobre medsebojne odnose med vsemi, ki smo kakorkoli vpeti v izvajanje zdravstvenih storitev, zato bomo veseli vsake vaše pripombe, sugestije, nove ideje… in tudi pritožbe, za katere vam zagotavljamo, da bomo nanje pisno odgovarjali.

Naslov

Zdravstveni dom Radeče

Ulica OF 8

1433 Radeče

Kontakt

Tel.: (03) 568 02 00

Fax: (03) 568 02 02

E-mail: tajnistvo@zd-radece.si

Iskanje