• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
A+ R A-

Organizacijske enote

Področje dela zavoda izhaja iz Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Radeče (Uradni list RS, št.70/96).

 

Zdravstveni dom izvaja svojo dejavnost v okviru mreže javne zdravstvene službe v dveh organizacijskih enotah (OE):
 

1. OE Splošna medicina in dispanzerske službe, ki obsega:

  • DE Splošna medicina,
  • DE Zdravstveno varstvo otrok in mladine,
  • DE Patronažno varstvo,
  • DE Specialistično dispanzerska dejavnost (Medicina dela, ginekologija, internistična dejavnost in drugo),
  • DE Fiziatrija s fizioterapijo,
  • DE Laboratorijska dejavnost.
 

 2. OE Zobozdravstveno varstvo, ki obsega:

  • DE Zobozdravstvo odraslih,
  • DE Dispanzersko zobozdravstveno varstvo otrok in mladine z ortodontijo.

Naslov

Zdravstveni dom Radeče

Ulica OF 8

1433 Radeče

Kontakt

Tel.: (03) 568 02 00

Fax: (03) 568 02 02

E-mail: tajnistvo@zd-radece.si

Iskanje