• Teaser
  • Teaser
  • Teaser
A+ R A-

Čakalne dobe

Skladno s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov, 8.člen,objavljamo najkrajše čakalne dobe za posamezno stopnjo nujnosti na dan 01.01.2018:

 

Področje Odgovorna oseba Redno Hitro Nujno
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI
Tričković Vladan, dr.dent.med.
Katja Križnik, srednja med.sestra v ambulanti
tel.: 03 56 80 213
zdravljenje do 45 dni
protetika 90 dni
zdravljenje 7 dni
protetika 7 dni
zdravljenje 0 dni
         
OTROŠKO IN MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO
Mušinović Sonja, dr.dent.med.
Mojca Sladič, srednja med.sestra v ambulanti
tel.: 03 56 80 215

zdravljenje do 30 dni
otroci protetika 0 dni

odrasli protetika do 60 dni

zdravljenje 7 dni
protetika 7 dni
zdravljenje 0 dni

DISPANZER ZA ŽENE

Skušek Fakin Cvetka, dr.med.,spec.gin.

 

Brilej Helena, zt
tel. :03 56 80 211

 

kurativa   29

dni

preventiva 36 dni

kurativa 29 dni /

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

PSIHOLOGINJA: 

Helena Brilej, zt

tel.: 03 56 80 208 

30 dni

21 dni /

LOGOPEDINJA: Nataša Umek, prof. defekt. in logopedije

Helena Brilej, zt

tel.: 03 56 80 208

43 dni

36 dni  

Naslov

Zdravstveni dom Radeče

Ulica OF 8

1433 Radeče

Kontakt

Tel.: (03) 568 02 00

Fax: (03) 568 02 02

E-mail: tajnistvo@zd-radece.si

Iskanje